Author Archives: Anima Koło Nauk Psychologicznych

List od prof. Wiesława Łukaszewskiego

2,195,205,,lukaszewskiNiepowodzenia Ustawy o zawodzie psychologa mają kilka źródeł i wszystkie one powinny być brane pod rozwagę.

Problem pierwszy to niezbyt rozwinięta świadomość psychologiczna społeczeństwa polskiego, choć tu za sprawą popularnej literatury oraz rzesz studentów psychologii sytuacja zmienia się na lepsze. Na lepsze, ale nie na dobre, bo zdolność rozróżniania prawdziwej wiedzy psychologicznej i pseudopsychologii oraz wszelakiego rodzaju szamaństwa nadal jest niska.

Problem drugi, to interesy grup nacisku, które obecnie monopolizują certyfikowane usługi psychologiczne, szczególnie usługi diagnostyczne. Chodzi o pozwolenia komunikacyjne (kierowcy, maszyniści), o pozwolenia na broń, o rekomendacje do pracy w służbach specjalnych i policji, o sferę tzw. BHP. Te grupy nie są bynajmniej zainteresowane dopływem nowych konkurentów, ale nie są też zainteresowane – mimo nierzadkiego braku odpowiednich kompetencji – kształceniem się.

Problem trzeci to lęki władzy państwowej przed różnego rodzaju samorządami. Doświadczenia z samorządami prawniczymi, lekarskimi, aptekarskimi pokazują, że potrafią one skutecznie walczyć o swoje prawa, a w konsekwencji skutecznie ograniczać władzę państwa i to w imię interesu społecznego. W przeszłości środowiska zainteresowane ustanowieniem ustawy stawiane były wobec alternatywy albo ustawa bez samorządu, albo brak ustawy. Wyszło na to ostatnie.

Problem czwarty. To brak solidarności i rozumienia wspólnego interesu przez psychologów, a szczególnie przez rozliczne towarzystwa i stowarzyszenia psychologiczne. Rywalizacja o potencjalne zasoby, o dochody płynące z usług psychologicznych sprawia, że środowisko psychologiczne zamiast jednoczyć się i działać w imię wspólnego interesu raczej się antagonizuje, a co najmniej atomizuje.

Problem piąty, to perspektywa studiów dwustopniowych. Intensywne propagowanie niefortunnego systemu bolońskiego (co więcej, w niekompletnej formie, bo system ten w rzeczywistości przewiduje 3 (licencjat) + 2 (magisterium) +1 (obowiązkowy staż zawodowy, o którym w Polsce nikt nie wspomina)). Brak jasnej definicji zawodu psychologa i brak ochrony tego zawodu jest ukrytym interesem propagatorów systemu bolońskiego, bo jest w rzeczywistości sugestią, że psychologiem można zostać po trzech latach studiów licencjackich.

Problem szósty, to schizofrenia wielu ośrodków akademickich kształcących psychologów, gdzie z jednej strony przestrzega się przed różnego rodzaju pseudopsychologią (NLP, ustawienia Helingera i tym podobne), z drugiej zaś oferuje się zajęcia specjalizacyjne z tego właśnie zakresu. Dotyczy to nie tylko psychologii klinicznej, ale tez innych działów psychologii (zob. bzdurną „piramidę Maslowa” w psychologii organizacji i pracy).

Problem ostatni, to nie dająca się ukryć ignorancja dużej części psychologów, którzy zazwyczaj niechętnie się uczą (w najlepszym razie się szkolą).

A jakie są nasze argumenty? Jedyny, który się pojawia, to odwoływanie się do koncepcji zawodu społecznego zaufania. Brzmi to ładnie, ale mało przekonująco.

Z poważaniem,

Wiesław Łukaszewski

 


prof. Wiesław Łukaszewski jest profesorem psychologii, specjalizującym się w psychologii osobowości, psychologii społecznej, psychologii motywacji. w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Konferencja ZDROWIE PSYCHICZNE W ŻYCIU SPOŁECZNYM – 10.10.2013

plakat11113

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, 10 października 2013 odbyła się konferencja "Zdrowie psychiczne w życiu społecznym".

Program konferencji:

1. Kultura wobec transgresji. Wybrane aspekty problemu norm, choroby i zdrowia psychicznego w wymiarze indywidualnym i społecznym – mgr Artur Kawiński, Katedra Kulturoznawstwa, Uniwersytet Gdański.

2. Początek zagłady. Los osób chorych psychicznie w okupowanejh Polsce – prof. Tadeusz Nasierowski, Katedra i Klinika Psychiatryczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

3. Czy nienawiść i uprzedzenia zdominują życie polityczne i społeczne? – prof. Bogdan Chrzanowski, Instytut Politologii, UG.

4. Czy i w jaki sposób zmieniają się uwarunkowania i obraz kliniczny zaburzeń osobowości? – prof. Beata Pastwa – Wojciechowska, Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański.

5. Społeczna niezbędność ludzi „zbędnych" – dr Maciej Dębski, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Gdański.

6. Piękny umysł – schizofrenia bez stereotypów – mgr Beata Dutczak, Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego, Gdański Uniwersytet Medyczny.

Konferencja MIŁOŚĆ I SEKSUALNOŚĆ – 20.02.2013

 
plakatmilsoc

Konferencja „Miłość i seksualność“ została zorganizowana przez Koło Nauk Psychologicznych ANIMA oraz Koło Naukowe Seksuologii EQUALITY. Konferencja odbyła się dnia 20.02 (środa) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Na konferencji zostały  poruszone tematy miłości i seksualności we współczesnej cywilizacji.Zastanawialiśmy się nad stylem i jakością życia par oraz rodzin patrząc ze strony kultury i społeczeństwa. Dotykając zagadnienia seksualności człowieka, dowiedzieliśmy się, jak zmienił się sposób jej pojmowania i jakie miejsce zajmuje we współczesnym świecie. Poruszyliśmy także ważne kwestie tolerancji oraz mniejszości seksualnych. Ponadto, omówiliśmy tematykę związaną z różnego rodzaju zaburzeniami, gdyż jest to nieodłączna sfera współczesnego życia społecznego.

Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów wybitnych profesorów polskiej psychologii takich, jak prof. Mariola Bidzan, prof. Zbigniew Izdebski, dr Aleksandra Lewandowska-Walter, dr Paulina Pawlicka, dr Wojciech Glac, dr Magdalena Błażek, dr Katarzyna Bojarska, a także lekarz Agata Leśnicka. Uczestnicy mieli również możliwość wzięcia udziału w warsztatach.

WARSZTATY, które odbyły się podczas konferencji:

1. „MonoPol(i)? Zmieniające się normy zachowań seksualnych"

Opis warsztatu:
To co rozumiemy pod pojęciem seksualności zmieniało się na przestrzeni wieków i społeczeństw. Tytuł warsztatu nawiązuje do monogamii i poliamorii, pojęć którymi zajmiemy się na warsztacie. Zastanowimy się nad kulturowym uwikłaniem seksualności i tym w jaki sposób ulegamy społeczno-kulturowym wzorcom. Zastanowimy się jakie są warunki konieczne dla tworzenia i utrzymywania satysfakcjonujących relacji seksualnych. Czym jest "rozwiązłość"? Kim są "puszczalscy z zasadami"? Porozmawiamy o zmieniającymi się wzorcach zachowań seksualnych oraz normach, które wyznaczają tradycyjne i alternatywne wzorce związków.

Osoba prowadząca:
Katarzyna Dułak – psycholożka, seksuolożka oraz trenerka specjalizująca się w tematyce antydyskryminacyjnej, płci i seksualności. Od 2008 roku pracuje w Poradni Zdrowia Psychoseksualnego BezTabu, gdzie zajmuje się poradnictwem psychologiczno-seksuologicznym. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Queer Studies, pracowni wrażliwości genderowej na Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego, doktorantka w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Aktywna uczestniczka wielu krajowych oraz międzynarodowych szkoleń i konferencji z zakresu płci, seksualności, tematyki queer i LGBT (Niemcy, Hiszpania, Słowacja, Włochy, Wielka Brytania).

 

2. „W klatce płci“

„Rodząc się jesteśmy nadzy, jednakże już nasze pierwsze ubranie ma zazwyczaj różowy bądź niebieski kolor…"

Opis warsztatu: Czy zauważyłeś/zauważyłaś jak przedstawiane są kobiety i mężczyźni w reklamach i mediach? Prawdziwi mężczyźni nie płaczą a kobiety są wrażliwe i opiekuńcze? Kobieta jest kiepskim kierowcą? Dziewczynki nie mogą biegać po drzewach? Chłopcy powinni bawić się samochodzikami i klockami? Wszyscy mężczyźni uwielbiają piłkę nożną? Co Ci mówi zjawisko szklanego sufitu czy szklanych schodów? Na te i wiele innych pytań poszukamy odpowiedzi podczas naszego warsztatu. Kultura i społeczeństwo bez naszej wiedzy nadają nam mnóstwo cech i predyspozycji. Przyjrzymy się im podczas naszych zajęć, wiele z nich „odczarujemy”. W czasie warsztatów odkryjemy pojęcie gender i to, co ze sobą niesie. Temat jest ważny, bo dotyczy każdego/każdej z nas!

Osoby prowadzące:
Magdalena Dietrich: studentka V roku psychologii, terapeutka uzależnień w procesie certyfikacji. Prowadzi różnorodne warsztaty skierowane zarówno do młodzieży jak i dorosłych. Wykorzystuje aktywne metody pracy z grupą, w szczególności dramę. Trenerka antydyskryminacyjna i równościowa z pasją pogłębiająca swoją wiedzę w tym obszarze.
Karolina Piątkiewicz- pedagożka ze specjalnością resocjalizacji, instruktorka sztuk plastycznych, trenerka antydyskryminacji, edukatorka seksualna. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Związana z problematyką bezdomności, wykluczenia społecznego i zagrożenia wykluczeniem.
3. „Perspektywa (NIE)heteronormatywna – warsztat wrażliwości genderowej (antydyksryminacyjny)“

Opis warsztatu: Warsztat wrażliwości Genderowej skierowany jest do osób pragnących zagłębić się w tematykę nieheteronormatywności, tj. społeczności osób LGBTQ (Lesbijki Geje osoby Biseksualne osoby Transpłciowe Queer). Zajęcia będą miały formę warsztatową z elementami wykładu. Podczas części warsztatowej osoby uczestniczące będą miały okazję wejść w perspektywę osoby nieheteronormatywnej, na części wykładowej osoby
uczestniczące otrzymają szansę usystematyzowania podstawowych pojęć związanych z tematyką gender.

Osoba prowadząca: Bartosz Karcz – ukończył psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) oraz psychologię kliniczną w Podyplomowym Studium Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Pracuje w Poradni dla Rodzin Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry na Dolnym Mieście w Gdańsku oraz w SWPS w Sopocie. Prowadzi zajęcia warsztatowe dla młodzieży licealnej m.in. z tematyki seksualności. Od 2010 roku pracuje w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób LGBT.

 

4. „Porozmawiajmy o szacunku w związku…”

„Miłość jest kombinacją podziwu, szacunku i namiętności. Jeśli żywe jest choć jedno uczucie, nie ma o co robić szumu. Jeśli dwa, może to nie jest mistrzostwo świata, ale blisko. Jeśli wszystkie trzy, to śmierć jest niepotrzebna – trafiłeś do nieba za życia. „ William Wharton

Opis warsztatu: Porozmawiajmy o szacunku… Podczas warsztatu zapraszam do twórczej dyskusji o szacunku w związku – o tym jak go wykorzystać na drodze wspólnego poszukiwania rozwiązań, najlepszych dla danego związku. Czy szacunek może posłużyć jako spoiwo do budowania wartościowych relacji międzyludzkich? Osoba prowadząca: Agnieszka Rohde, ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim na specjalności psychologia kliniczna człowieka dorosłego. W aktualnej prywatnej praktyce psychologicznej, koncentruje się na prowadzeniu krótkoterminowych skoncentrowanych na rozwiązaniu (terapia BSFT, której dewizą jest szybkie działanie prowadzące do rozwiązania konkretnego problemu) terapii indywidualnych, terapii związków partnerskich oraz rodzin.

 

5. "Seksualność, dotyk, granice ciała"

Opis warsztatu: Celem warsztatu jest pokazanie niewerbalnych narzędzi do pracy z tematem granic ciała i seksualności oraz uświadomienie związków ciała z psyche i emocjami. Porozmawiamy też na temat lęków społecznych przed "złym dotykiem" ale tez wielkich oporów przed dotykiem "dobrym".

Osoba prowadząca:
Edyta Bonk – psycholog, certyfikowany terapeuta tańcem, instruktor improwizacji ruchowej i symboliki ciała, nauczyciel akademicki.

O co chodzi z ustawą o zawodzie psychologa?

pssiap ustawa

Środowisko psychologów od lat funkcjonuje w cieniu wadliwej ustawy. Wspomniany akt prawny nie reguluje Naszej przyszłej profesji. Ustawa nie precyzuje pojęcia "usługa psychologiczna" i jednoznacznie nie rozstrzyga, że zawód psychologa jest zawodem zaufania publicznego.

Minister chce uchylić wspomnianą ustawę, jednocześnie nie podejmując działań zmierzających do stworzenia nowego projektu. Jego brak bezpośrednio może doprowadzić do świadczenia usług psychologicznych przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji w tym zakresie. Uchylenie istniejącej ustawy bez jednoczesnego przygotowania nowego aktu doprowadzi do "pustki prawnej". Skutki tego mogą być dramatyczne.

Studenci psychologii chcą to zmienić!

W listopadzie 2012 roku w ramach Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii powołana została Sekcja ds. Ustawy o Zawodzie Psychologa.

Była to reakcja na kolejną już próbę uchylenia Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z 2001r. U źródeł naszych działań jest także niezadowolenie spowodowane brakiem powszechnie obowiązującej, jasnej i satysfakcjonującej sytuacji prawnej dotyczącej zawodu psychologa. Jest to sytuacja z wyraźną szkodą na rzecz psychologów, ale przede wszystkim ich klientów/pacjentów, a w szerszym wymiarze dla całego społeczeństwa.

Poprzez ogólnopolskie akcje informacyjne, panele dyskusyjne i w końcu zbiórkę podpisów chcemy zmobilizować Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do wznowienia prac nad nową ustawą, która będzie satysfakcjonować Nas – studentów i środowisko już aktywnych psychologów.