SEKCJA PSYCHOLOGII RELIGII I DUCHOWOŚCI


Sekcja Psychologii Religii i Duchowości powstała w 2016 roku z inicjatywy studentów uczestniczących w wykładzie z Historii Myśli Psychologicznej dr hab. Katarzyny Skrzypińskiej. Jej celem jest pogłębianie wiedzy na temat sfery duchowej człowieka w różnych perspektywach tematycznych. 

W ciągu pierwszego roku na spotkaniach sekcji poruszono takie tematy jak: teoria kwantowego umysłu Stuarta Hameroffa i Rogera Penrose'a, duchowość u dzieci i młodzieży, sztuczna inteligencja, schizofrenia a duchowość, duchowa inteligencja, Chrześcijańska Terapia Integralna czy moralność. Łącznie w ciągu roku akademickiego 2016/2017 w ramach sekcji odbyło się 36 godzin spotkań.

Przewodnicząca sekcji: dr hab. Katarzyna Skrzypińska

Kontakt: psyks@univ.gda.pl

Drużyna Sekcji Psychologii Religii i Duchowości

Działalność [klik]