HISTORIA

Początki KNP Anima

Koło Nauk Psychologicznych "Anima" rozpoczęło swoją działalność w marcu 1999 roku.

 

Działania w roku 2000

W listopadzie 2000 roku zorganizowaliśmy naszą pierwszą ogólnopolską konferncję naukową p.t. "Z CIEMNOŚCI W ŚWIATŁOŚĆ- Z KRYZYSU KU PEŁNI". Miała ona na celu przybliżenie studentom z różnych ośrodków akademickich Polski zagadnień z zakresu psychoterapii, radzenia sobie ze stresem, interwencji kryzysowej, psychologicznych aspektów problemów zawodowych (pierwsza tematyczna część konferencji), z drugiej strony twórczego myślenia, neurolingwistycznego programowania oraz koncepcji samorozwoju człowieka (druga tematyczna część konferencji). Do udziału w niej zaprosiliśmy wielce szanowanych przedstawicieli świata nauki m.in. prof. dr hab. Wiesława Łukaszewskiego i prof. dr hab. Mirosława Koftę, a także psychologów-praktyków z całej Polski. Udział w konferencji wzięło około 400 studentów z Trójmiasta oraz między innymi z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Naszymi szacownymi sponsorami byli: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Ośrodek Psychoterapii "Trójmiasto", LPP oraz Piekarnia Rogalik.

 

Działania w roku 2001

 • Organizacja wykładu Andrzeja Batko, trenera NLP – styczeń
 • Organizacja wykładu Katie Oveary, University of Sheffield – luty
 • Nawiązanie współpracy z ProFirmą (organizacja staży dla członków Koła) oraz Przeglądem Konsultingowym Meritum – marzec
 • Pomoc w organizacji i prezentacja własnych badań na X ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej nt. Rozwój człowieka w kontekście zdrowia u progu trzeciego tysiąclecia. – kwiecień
 • Rozpoczęcie badań o zasięgu międzynarodowym nt. "Międzykulturowe role społeczne kobiet i mężczyzn w krajach Unii Europejskiej" we współpracy z ośrodkami w Anglii oraz Hiszpanii – maj
 • Rozpoczęcie współpracy z PSSiAP oraz EFPSA – czerwiec
 • Nawiązanie kontaktu z Ludwig Maximilians Universität München – sierpień
 • Wyjazd dwóch przedstawicieli "Animy" do Turcji na międzynarodowy zlot EFPSA – sierpień
 • Pomoc w organizacji XIV Ogólnopolskiej Konferencji nt. "Trudności w czytaniu i pisaniu – ryzyko dysleksji, wczesne rozpoznanie i interwencja".14-15 wrzesień, konferencja z udziałem gości zagranicznych, organizowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji pod auspicjami European Deslexia Association oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku. Na konferencj izostały zaprezentowane wyniki badań jednego z członków Koła, nt. "Dysleksja a maskowanie lateralne" prowadzonych pod kierunkiem prof. Bogdanowicz i przy współpracy z dr Anke Huckauf z Uniwersytetu Technicznego w Aachen, Niemcy. – wrzesień
 • Nawiązanie współpracy z Wojciech Herra-Doradztwo Personalne oraz Karczewski Doradztwo Personalne (organizacja staży dla członków Koła) – wrzesień
 • Rozpoczęcie projektu badawczego nt. wpływu stylów wychowania na występowanie symptomów pracoholizmu – pod superwizją dr Małgorzaty Lipowskiej, Instytut Psychologii UG – październik
 • Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Z psychologią do sukcesu. Zastosowanie technik psychologicznych w zarządzaniu i reklamie" – listopad
 • Giełda dla młodzieży (mająca na celu przybliżenie młodym ludziom oferty różnych zajęć terapeutyczno – rozwojowych organizowanych przez ośrodki z trójmiasta; na Giełdzie odbyły się bezpłatne warsztaty dla młodzieży), zorganizowana przez Koło przy współpracy Centrum Interwencji Kryzysowej z Gdańska – grudzień
 • W listopadzie 2001 roku odbyła się zorganizowana przez nas konferencja pod tytułem "Z psycholgią do sukcesu", będąca kontynuacją podobnego przedsięwzięcia z zeszłego roku. Przez trzy, bardzo intensywne dni, można było posłuchać wykładów między innymi na temat Wykłady i warsztaty dotyczyły między innymi zastosowania metod psychologicznych w zarządzaniu personelem, komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji, negocjacji, public relations, perswazji językowej, programowania neurolingwistycznego (NLP), psychologicznych pułapek reklamy, manipulacji, wywierania wpływu na innych oraz stresu organizacyjnego. Naszymi gośćmi byli między innymi: prof. dr hab. Jan Strelau, prof. dr hab. Bogdan Wojciszke, prof. dr hab. Tadeusz Tyszka, prof. dr hab. Andrzej Falkowski, prof. dr hab. Dariusz Doliński i wielu innych (szczegóły dot. gości). Nie zawiedli studenci, z Gdańska oraz m.in. Uniwersytetu Łódzkiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Uniwersytetu Opolskiego, którzy tłumnie przychodzili na wszystkie wykłady. W konferencji udział wzięło około 500 osób. Naszymi szacownymi sponsorami byli: ING Nationale Nederlanden, Hotel Orbis Posejdon, Piekarnia Rogalik oraz Wytwórnia Soków KUBUŚ.

ساخت اپلیکیشن

صندلی اداری

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس

 

Działania w roku 2002

 • Wspołpraca z Maciejem Musiałem z Ośrodka Psychoterapii Psychodynamicznej Trójmiasto, wspólne stworzenie Klubu Psychoterapii Psychoanalitycznej działającego w Instytucie Psychologii UG. Współorganizacja I Polskiej Konferencji Psychoanalitycznej, która odbyła się w październiku.
 • Spotkanie z Wojciechem Eichelbergerem w Instytucie Psychologii UG
 • Tradycyjnie już, w listopadzie odbyła się kolejna ogólnopolska konferencja naukowa pod tytułem "Z psychologią przez codzienność. Teoria i praktyka psychologii społecznej.". Gwiazdą tego wydarzenia, niewątpliwie był profesor Robert Cialdini, który swoim wykładem przyciągnął tłumy przekraczające nasze najśmielsze oczekiwania. Poza nim, wystąpili: prof. dr hab. Janusz Grzelak, dr hab. Maria Lewicka prof UW, prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski,prof. dr hab. Stanisław Mika, prof. dr hab. Andrzej Szmajke, prof. dr hab. Bogdan Wojciszke, dr Wiesław Baryła, dr Rafał Ohme, dr Tomasz Witkowski. Tematyka wykładów i warsztatów konferencji dotyczyła między innymi zastosowania technik wywierania wpływu na innych, komunikacji interpersonalnej, negocjacji, wpływu mediów na postawy człowieka, atrakcyjności interpersonalnej, języka. Odbyła się również pierwsza edycja konkursu badań studenckich, zakończona przyznaniem tytułu Młodego Naukowca 2002. Szacujemy, że w konferencji wzięło udział około 1000 słuchaczy, w tym bardzo silna grupa studentów spoza Trójmiasta. Naszymi sponsorami byli: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Karczewski Doradztwo Personalne, ProFirma, Hotel Orbis Posejdon oraz Hotel Marina.

 

Działania w roku 2003

 • Udział w Zlocie Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą
 • Zorganizowanie Loterii Wielkanocnej na Uniwersytecie Gdańskim
 • Zorganizowanie, w ramach rozwoju członków Koła, warsztatu na temat Assesment Center.
 • Współorganizacja ogólnopolskiego obozu "0" dla nowych studentów psychologii w Murzasichle – sierpień
 • pomoc w ogranizacji z ośrodkiem Razem konferencji pt. "Razem o sektach"
 • organizacja konferencji nt. komunikacji międzyludzkiej: "Od komunikatu do komunikacji. Z psychologia ku porozumieniu".
 • Wykład Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego "NARCYZM ROZWOJOWY A NARCYSTYCZNE ZABURZENIA OSOBOWOŚCI" w Instytucie Psychologii.

Staramy się stwarzać możliwości studentom Uniwersytetu Gdańskiego doskonalenia własnych umiejętności. Stąd pomysł zorganizowania sesji warsztatowych w ramach konferencji, dotyczących m.in. technik twórczego myślenia, mnemotechnik, neurolingwistycznego programowania oraz wielu innych. Oprócz tego, członkowie koła mieli szanse ubiegania się o staż w firmach zajmujących się doradztwem personalnanym (m.in. Profirma oraz Wojciech Herra Doradztwo Personalne). Wraz z kołem z Wydziału Zarządzania Strateg oraz firmą Wojciech Herra -Doradztwo Personalne w roku 2001 powołaliśmy do życia Pracownię Zarządzania Zasobami Ludzkimi, która ma za zadanie przekazać członkom koła praktyczną część wiedzy z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *