ZEBRANIA

Zebranie KNP Anima, 28.10.2013 r.

1. Powitanie kandydatów na członków KNP ANIMA.
– rozdanie kwestionariuszy.

2.Krótkie przedstawienie Zarządu KNP Anima
Prezes – Monika Sternau,
Zastępca Prezesa ds. Fnansowych – Magda Szafirowska,
Sekretarz – Ariadna Łada,
Członek Zarządu ds. HR – Ksawery Sowiński,
Członkinie Zarządu ds. PR – Marta Kaczorowska oraz Maria Kozłowska.

3.Prezentacja dotycząca historii działalności KNP Anima.

4.Informacjedotycząceobowiązkowej obecności na zebraniach walnych koła (dopuszczalne 2  usprawiedliwione nieobecności) oraz na zebraniach w ramach poszczególnych sekcji KNP Anima, a także obowiązku  udziału w 2 projektach aby dostać zaświadczenia o byciu członkiem Koła.

5.Prezentacje poszczególnych sekcji KNP Anima.

 •  Sekcja Neurobiopsychologii

Przewodnicząca: Anna Marcinkowska, e-mail: annamarcinkowska@wp.pl<
– plany: udział w organizacji Dni Mózgu, warsztaty, prowadzenie badań, spotkania z neuropsychologami;

 • Sekcja Psychologii Klinicznej

Przewodnicząca: Alicja Gierszyńska, e-mail: alicjagierszynska@gmail.com
– plany: wyjścia na otwarte mitingi AA, udział w warsztatach, prowadzenie zajęć z ,,Gimnastyki umysłu’’ w DPS w Sopocie, współpraca z Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry;

 • Sekcja Psychoterapii

Przewodnicząca: Karolina Woźniak, e-mail: kawozniak@op.pl
– plany: organizacja ,,Psychokina’’, warsztatów z metod projekcyjnych w psychologii, wykładów tematycznych.

 • Sekcja Psychologii Międzykulturowej i Rodzaju

Przewodnicząca: Agnieszka Gołębiewska, e-mail: golebiewska.aga92@gmail.com
– plany: organizacja konferencji „Kobieta w kulturze”, spotkania z mniejszościami narodowymi i etnicznymi w Gdańsku oraz studentami i studentkami programu Erasmus, organizowanie i branie udziału w warsztatach, projekcje filmowe i dyskusje;

 • Sekcja Psychologii Sportu

Przewodnicząca: Iwona Opelt, e-mail:iwonaopelt@gmail.com<
– plany: spotkanie z psychologiem Lechii Gdańsk, organizacja cyklu spotkań ,,Profile psychologiczne Mistrzów", prowadzenie badań z zakresu psychologii sportu,  wyjścia na mecze.

6.Omówienie nadchodzących projektów:

 • Pomoc przy organizacji Konferencji ,,Nauka i biznes’’ 20.11.2013 r.
 • Konferencja cykliczna KNP Anima ,,Uzależnienie: wybór czy konieczność’’ – 12.12.2013 r. – spotkanie organizacyjne 20.10.2013 r. godz. 16.30
 • Konferencja Studencka – 08.05.2014 r.

7.Zakończenie części oficjalnej spotkania.

8.Integracja w Ygrek’u.

 

Zebranie KNP ANIMA, 31.05.2012 r.

 Powitanie członków przez Prezes Ewę Karabanowicz
 Zaproszenie na ognisko po zebraniu
 Omówienie działao podjętych w bieżącym roku akademickim

Przedstawienie sekcji

Sekcja Psychologii Klinicznej – Weronika Waoska
 Praktyki w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym
 Spotkania z Polskim Związkiem Niewidomych
 Współpraca z Pomorską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 Projekt w Domu Pomocy Społecznej
 Wstęp do psychopatologii i wizyta na Srebrzysku- Agata Milik
 Nową przewodniczącą została Alicja Gierszyoska alicjagierszynska@gmail.com
Sekcja Psychologii Sportu – Ida Dembek
 Praca na programie Football Manager
 Spotkanie z Karoliną Gronau
 Warsztaty z żonglerki
 Wyjazd do Cetniewa
 Badania kibiców podczas Euro 2012
 Współpraca z Kołem Naukowym Ortopedii na GUMedzie
 Szkolenie z Polskiego Języka Migowego
 Nowy przewodniczący Ksawery Sowioski ksawery.sowinski@o2.pl
 Wiceprzewodnicząca Iwona Opelt
Sekcja Psychologii Międzykulturowej i Rodzaju – Lubomiła Korzeniewska
 Konferencja Kobieta w Kulturze
 Projekt z Mniejszościami Narodowymi i Mural w Centrum Gdańska
 Wymiana Polsko-Izraelska
 Gruzini- praktyki mediacyjne
 Warsztat antydyskryminacyjny
 Konferencja Nauka wobec duchowości i religijności człowieka
 Wybory przewodniczącego na najbliższym spotkaniu
Sekcja Psychoterapii
 Wykład o psychologii transcendentalnej
 Współpraca z Polskim Towarzystwem Terapii Psychoanalitycznej
 Sekcja Neurobiopsychologii- Anna Marcinkowska i Paweł Poźniak
 Warsztaty z mowy ciała

Plan na przyszły rok akademicki
 Warsztaty z neurospecjalistami
 XV Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego http://www.ptneur.strony.ug.edu.pl/komunikat1.pdf – osoby chętne do pomocy przy organizacji Kongresu proszone o kontakt na annmarcinkowska@wp.pl
 Wybory do Zarządu KNP ANIMA odbędą się pod koniec czerwca drogą internetową. Na grupę mailingową zostaną wysłane wszystkie instrukcje.
 Pomysły dotyczące konferencji w przyszłym roku
– Seksuologiczna we współpracy z Kołem Equality
– Psychologii Sportu
 Prośba dr Godlewskiej-Werner
10 i 11 września odbywa się konferencja "Psychologia -konsumpcja – jakośd życia" http://www.konsumpcja.ug.edu.pl/ . Potrzebna będzie Wasza pomoc, np. na recepcji, a wcześniej do rozwieszania plakatów

Wręczenie podziękowań
 dla Zarządu
 dla przewodniczących sekcji
 za pomoc przy organizacji Konferencji Nowe Technologie w Psychologii
 zaległych podziękowań i zaświadczeń

 Osoby, które potrzebują zaświadczeń o działalności w KNP ANIMA maja zgłosid taką potrzebę do Ewy Karabanowicz, razem z latami działalności (dostają tylko osoby, które chodziły na zebrania), nieodebranie zaświadczenia za pomoc i organizację poszczególnych projektów również do odbioru u Ewy.
 Wolne wnioski
 Zakończenie oficjalnej części zebrania
 Wyjście na ognisko, kto nie był niech żałuje 🙂

 

Zebranie KNP ANIMA, 23.02.2012 r.

 • Powitanie członków przez Prezes Ewę Karabanowicz
 • Omówienie sprawy konferencji Nowe technologie w psychologii, która odbędzie się 17.04.2012

¨ zaproszone firmy/organizacje/osoby
¨ podział obowiązków:
· Stworzenie bazy szkół, poradni psychologiczno- pedagogicznych, bibliotek,
uniwersytetów
· Patronaty ( Karolina Kozłowska karolina.koz@gmail.com )
· Broszury
· Recepcja Agnieszka Adamczyk: adamczyk.aga89@gmail.com
· Kwestia zaangażowania WSZYSTKICH członków w organizację konferencji

 • Wykład Wiletty Rębeckiej pt.: Psychiczne kontinuum ciąża, poród, połóg – ujęcie psychoanalityczne. Sobota 25.02.2012, sala c111/112 godz 11:00-13:00. Jest to kolejny wykład organizowany w ramach współpracy z Polskim Towarzystwem Psychoterapii Psychoanalitycznej.
 • Prośba o zgłoszenie się osoby chętnej do współpracy przy organizacji kolejnych wykładów. (Anna Marcinkowska – annmarcinkowska@wp.pl)
 • Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy finansowane przez Pomorską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Osoby, które się zgłosiły proszone są o przyjście lub oddanie miejsca innym chętnym.

 Prezentacje sekcji

Sekcja psychologii klinicznej:

 • Przewodnicząca Weronika Wańska (weronika.wanska@gmail.com )
 • Wiceprzewodnicząca Ewelina Białopiotrowicz-Buczko ( biala_87@wp.pl )

· – praktyki w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym, zainteresowane osoby z IV i V roku proszone o kontakt z Eweliną Białopiotrowicz-Buczko
· – Warsztaty z Polskiego Związku Niewidomych; warsztaty mają formę praktyczną; terminy warsztatów z PZN: 24.02, 2.03, 9.03 oraz 16.03 – są to piątki w godzinach od 16:00 do 21:00 w sali C110;
 – Weneckie lustro – możliwość skorzystania przez naszą sekcję z „weneckiego lustra”, którym dysponuje Instytut, byłaby to obserwacja badania dziecka przeprowadzona przez dr Lewandowską- Walter. Przewidywany termin rozpoczęcia projektu: marzec 2012.
 – Projekt Bajka – realizacja projektu obejmuje: organizacje, zapoznanie z grupą dzieci oraz przeprowadzenia inscenizacji ok. 1,5 h.; planowane są cykle spotkań bajkoterapii; Planowane rozpoczęcie przedsięwzięcia koniec kwietnia tego roku akademickiego. Osoby chcące przyłączyć się do projektu, dowiedzieć się czegoś więcej proszone są o kontakt z organizatorkami: Magdaleną Myszką
(magdalena.myszka1@wp.pl ) lub Eweliną Kamińską (ewelina.kaminska@vp.pl )
 – Tydzień Mózgu – W ramach obchodów Światowego Tygodnia Mózgu planowana jest wystawa dotycząca szeroko rozumianej funkcji tego organu. Wystawa miałaby mieć miejsce na holu naszego Wydziału. Wśród propozycji plakatów, które mogłyby się pojawić na wystawie są: iluzje optyczne, ciekawostki o mózgu, rebusy-łamigłówki wymagające intensywnego myślenia, fragmenty ciekawych przypadków z książek np. Olivera Sacks'a "Mężczyzna, który pomylił żonę z kapeluszem" oraz Thorwalda "Kruchy dom duszy". Potrzebne jest 9/8 chętnych osób do przygotowania każdy jednego plakatu. Zgłoszenia udziału w projekcie do 26.02 do północy na maila Weroniki (weronika.wanska@gmail.com) lub na grupę sekcji knp_anima_klinek@googlegroups.com.
– Na wydziale biologii UG na ul. Kładki organizowany jest 16.03.2012 Dzień Mózgu osoby zainteresowane prowadzeniem warsztatów proszone są o zgłaszanie się do Kacpra Ptaszek (casper_bird@wp.pl ). Zachęcamy do udziału w obchodach dnia mózgu.
Szczegóły na http://www.biology.ug.edu.pl/dzienmozgu/

 – Artykuły Informacyjne dla rodziców i nauczycieli – W ramach współpracy z PPP planowane jest tworzenie materiałów informacyjnych dla nauczycieli i rodziców. Materiały informacyjne będą obejmować:

 • artykuły informacyjne dot. takich zaburzeń jak, np.; ADHD, Zespół Aspergera, dzieci z inteligencją niższą niż przeciętna, dzieci z dysleksją itp.;
 • ciekawostki pomocnicze dla nauczycieli, np.: jak zorganizować pracę w klasie, gdzie są dzieci z zaburzeniami, jak rozmawiać z rodzicami, jak przekazywać rodzicom trudne informacje dot. dziecka itp.;
 • informacje, takie jak gdzie zgłosić dziecko i rodzica, gdy podejrzewa się jakieś zaburzenie albo problemy wychowawcze,
 • Koordynatorką przedsięwzięcia dot. materiałów informacyjnych dla rodziców i nauczycieli jest Ewelina Białopiotrowicz-Buczko; osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie proszone są o zgłaszanie się do niej na adres e-mailowy: biala_87@wp.pl

 -Projekt Aktywizacji Seniorów w DPS w Sopocie

 • projekt związany jest z przypadającym w tym roku "Europejskim Rokiem Seniorów i Solidarności Międzypokoleniowej”. Z inicjatywy opiekuna sekcji dr Jacka Kozłowskiego została nawiązana współpraca z Domem Samopomocy Społecznej w Sopocie, w którego skład wchodzi DPS, Dzienny Dom Pobytu i Sopockie Centrum Seniora; Chętnej osobie od nas zostałaby "przydzielona" jedna osoba starsza, z którą przeprowadzalibyśmy coś w rodzaju "wywiadu" dotyczącego jej życia. Osoby te potrzebują "słuchacza", kogoś komu mogłyby opowiedzieć o tym co przeżyły, jak żyły. Kolejny etap to spisanie tych historii i umieszczenie ich na stronie DPS, blogu lub też inna forma "publikacji";
 • Chętne osoby do wzięcia udziału w przedsięwzięciu, proszone są o kontakt mailowy z Agatą Milik aga.milik@gmail.com lub Weroniką Wańską weronika.wanska@gmail.com

 Adres DPS www.dpssopot.pl
Sekcja Międzykulturowa

 • Przewodnicząca Ewa Grabowska e.norweg@gmail.com
 • Wiceprzewodnicząca Lubomiła Korzeniewska lubomila.korzeniewska@gmail.com
 • Kobieta w Kulturze już 8 marca od godziny 15 w auli s205
 • http://www.kobietawkulturze.pl/ https://www.facebook.com/konferencja.kwk
 • – Interaktywny projekt Girl Power (konkurs). Szczegóły na stronie konferencji lub
 • https://www.facebook.com/events/360737013944941/
 • Prośba o pomoc w rozwieszaniu plakatów.
 • – projekt Żywy Most – Living Bridge (wymiana polsko-izraelska),
 • – polsko-gruziński projekt mediacyjny
 • – 29 lutego o godzinie 18:00 w siedzibie American Corner w Gdańsku głównym
 • odbędzie się godzinny wykład amerykańskiej badaczki i businesswoman Susan Whiting,
 • na który zaproszeni zostali studenci i studentki z Animy, zwłaszcza Sekcji Psychologii
 • Międzykulturowej i Psychologii Rodzaju. Po więcej informacji o Pani Whiting odsyłamy
 • tutaj: http://polish.poland.usembassy.gov/whiting.html
 • – Konferencja Nauka wobec religijności i duchowości człowieka 24-25. 04.2012 prośba o
 • włączenie się w organizację (recepcja, pakowanie paczek, podawanie mikrofonów w
 • czasie panelu dyskusyjnego).
 • http://www.konferencjaduchowosc.pl/
 • https://www.facebook.com/pages/Nauka-wobec-religijno%C5%9Bci-iduchowo%
 • C5%9Bci-cz%C5%82owieka/235698626504182
 • Osoby zainteresowane kontakt z Anną Marcinkowską ( annmarcinkowska@wp.pl ) lub Lubomiłą Korzeniewską denebb@vp.pl
 • – zebranie sekcji 29.02.2012

Sekcja Psychoterapii

 • Przewodniczący Michał Skrzypczak ( mich.skrzypczak@gmail.com )
 • Spotkanie z Ewą Kochanowską na temat Mindfullness
 • Laboratoria analizy jungowskiej na początku marca
 • Spotkanie z mistrzem buddyjskim połączone z oglądaniem filmu Wiosna, lato, jesień, zima… i wiosna. http://www.filmweb.pl/Wiosna.Lato.Jesien.Zima.Wiosna. Szczegóły zostaną wysłane na grupę kiedy znane będą konkretne daty.

 

Psychologia Sportu

 • Przewodnicząca Ida Dembek idadem@wp.pl
 • Wiceprzewodnicząca Paulina Kowal kowal.paulina@wp.pl
 • – 15-16 marca Instytut Socjologii i AWF organizują konferencję Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu; http://www.konferencjasport.strony.univ.gda.pl/
 • – Wyjazd do Cetniewa http://cetniewo.cos.pl/ . Osoby zainteresowane wyjazdem proszone o kontakt z przewodniczącymi sekcji.
 • – Planowany wyjazd do Olsztyna na mecz Ekstraklasy połączony z treningiem
 • – II warsztaty z żonglerki

 

Sekcja Neurobiopsychologii

 • Przewodnicząca Kaja Marulewska (kaja.marulewska@gmail.com )
 • Nowoutworzona sekcja zachęca do dołączenia i wspólnego poznawania zarówno tajemnic mózgu jak i samego kierunku. Osoby zainteresowane proszone o kontakt z Kają.
 • Wszystkie pytania dotyczące przynależności do sekcji i poszczególnych projektów oraz pomysły proszę przesyłać na maile przewodniczących sekcji lub osób opiekujących się poszczególnymi zadaniami, podane powyżej.
 • Wystawa z okazji 13-tych urodzin ANIMY – każda sekcja odpowiedzialna za zrobienie plakatu ze swojej działalności, format A2, do 1 kwietnia.
 • plakaty z ogólnej działalności Koła.
 • pomysły na hasło przewodnie naszej wystawy proszę przesyłać do Ewy na kropla_13@wp.pl
 • Wszystkie pomysły dotyczące ogólnej działalności Koła proszę przesyłać do Naszej prezes Ewy Karabanowicz (kropla_13@wp.pl )
 • Zakończenie zebrania
 • Integracja Ygrek

 

Zebranie KNP ANIMA, 24.10.2012 r.

1. Powitanie członków KNP ANIMA przez Prezes Karolinę Kozłowską.
2. Informacja o zmianach dotyczących frekwencji: można opuścić tylko 2 zebrania walne Koła (oba muszą być usprawiedliwione);
3. Obowiązek wzięcia udziału w projekcie, aby dostać zaświadczenia o byciu członkiem Koła.
4. Omówienie nadchodzących projektów: Konferencji nt. Miłość i seksualność, planowany termin: 3 grudnia 2012 roku.
 Podział obowiązków, potrzebne osoby do pełnienia funkcji :
– koordynatora konferencji,
– koordynatora działu warsztatów,
– koordynatora działu wykładów,
– koordynatora działu promocji
5. Informacja o propozycji warsztatów z doradztwa zawodowego
6. Informacja o możliwości prowadzenia warsztatów dla dzieci w ramach projektu "Otwarta szkoła” (Gdańsk Klukowo):
 „Mały-wielki świat”
 „Bardzo mikro przedsiębiorca”
 Warsztaty teatralne
7. Informacja o wykładach w ramach współpracy z Polskim Towarzystwem Psychoterapii Psychoanalitycznej w Gdańsku, udział i pomoc w organizacji wykładów. ( kontakt: Anna Marcinkowska annmarcinkowska@wp.pl )
8. Informacja o zbiórce zabawek dla dzieci (kontakt: Katarzyna Kubacka, kasiakub_kiwi@wp.pl)
9. Współorganizowanie „Dnia mózgu” (kontakt: Kacper Ptaszek: casper_bird@wp.pl, 509173998).
10. Propozycja udziału w Bałtyckim Festiwalu Nauki (Wiosna 2013): współpraca z organizatorami festiwalu oraz prowadzenie warsztatów przez członków Animy.
11. 30 listopada (piątek) w Kulubie Triathlon odbędzie się impreza integracyjna Koła ANIMA/ Psychologii UG, z której część zysków przeznaczona będzie na zabawki dla dzieci z Zakładu Psychiatrycznego przy ulicy Srebniki 1. Osoby chętne do pomocy przy organizacji imprezy proszę o zgłaszanie się do Ryszarda Kaczorowskiego na e-mail: rszrdkczrwsk@gmail.com
Link do wydarzenia na FB https://www.facebook.com/events/238447472951337/
13. Omówienie działań sekcji KNP ANIMA (Sekcja Psychologii Klinicznej, Sekcja Psychologii Sportu, Sekcja Psychologii Międzykulturowej i Rodzaju, Sekcja Neurobiopsychologii, Sekcja Psychoterapii)
 Informacje o działaniach sekcji w roku akademickim 2011/2012
 Omówienie projektów na nadchodzący rok:

Sekcja Psychologii Sportu:

– spotkanie z Justyną Kowalczyk, z Natalia Partyką, z prof. Janem Blecharzem, z trenerami vice-mistrzów świata w koszykówce (U-18), psychologów sportu i zawodników kadr olimpijskich,
-organizacja konferencji z Psychologii Sportu, wyjścia na mecze
(kontakt: Ksawery Sowiński ksawery.sowinski@gmail.com )

Sekcja Psychologii Klinicznej:

– warsztat "Zabawy projekcyjne",
– współpraca z Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry,
– przybliżenie tematyki autyzmu u dzieci,
– wolontariat w DPS w Sopocie – "Ciekawi ludzie – ciekawe historie",
– praktyki w szpitalu psychiatrycznym na Srebrzysku,
-warsztaty choreoterapii
(kontakt: Alicja Gierszyńska alicjagierszynska@gmail.com )

Sekcja Neurobiopsychologii:

– wspólne analizowanie artykułów i literatury,
– badania,
– dyskusje,
– case studies
(kontakt: Paweł Poźniak pozniak.nbpanima@gmail.com )

Sekcja Psychologii Międzykulturowej i Psychologii Rodzaju:

– organizacja konferencji „Kobieta w kulturze”,
– spotkania z mniejszościami narodowymi i etnicznymi w Gdańsku oraz studentami i studentkami programu Erasmus,
– Izrael – wyjazdy i warsztaty dla grup,
– organizowanie i branie udziału w warsztatach,
– projekcje filmowe i dyskusje,
– współpraca z NGO,
– opieka nad zagranicznymi gośćmi,
– praktyki w KPH,
– współpraca z organizacjami pozarządowymi z całej Europy („Youth in Action”),
-Europejski Uniwersytet Dziecięcy – warsztaty dla dzieci plus konferencja (kontakt: Lubomiła Korzeniewska lubomila.korzeniewska@gmail.com)

Sekcja Psychoterapii:

– warsztaty z Pomorskiego Ośrodka Psychodynamicznego,
– Psychokino,
– pomoc przy organizacji ogólnopolskiej konferencji „Psychoterapia Pary”,
– współpraca z Centrum Praw Kobiet,
– kurs relaksacji i jego zastosowanie w terapii
– obserwacja terapii rodzinnej i innych w miarę możliwości przez lustro weneckie
– spotkanie z osobą, która przeprowadziłaby warsztat współczesnego podejścia to terapii psychoanalitycznej
– warsztat z metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
(kontakt: Katarzyna Kubacka, kasiakub_kiwi@wp.pl)
11. Zakończenie części oficjalnej spotkania.
12. Integracja w „Kinski”.
Kontakt do Zarządu
 Prezes: Karolina Kozłowska
karolina.koz@gmail.com, 512 480 711
 Wiceprezes ds. Finansowych:
Kacper Ptaszek, casper_bird@wp.pl, 509173998
 Sekretarz: Kamila Gasinska
kama@f-1.lt , 516047104
 Członek zarządu ds. PR: Anna Karwowska
anusiagd@o2.pl, 503960244
 Członek zarządu ds. HR: Anna Marcinkowska
annmarcinkowska@wp.pl 721313801

 

Zebranie KNP ANIMA, 19.12.2011 r.

1. Powitanie członków koła przez prezesa Ewę Karabanowicz
2. Wręczenie podziękowań za zaangażowanie w organizację konferencji ZGUBNE EMOCJE.
Choroba afektywna w cyklu życia człowieka.
3. Informacja o zbiórce rzeczy dla Domu Dziecka w Gdyni organizowanej przez Gdańskie biuro
PSSIAP.
4. Pomysł zorganizowania w kwietniu przyszłego roku konferencji naukowej o nowych
technologiach, w ramach współpracy z Pomorską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
5. Pomysł zorganizowania wystawy z okazji 13-tej rocznicy istnienia KNP ANIMA.
6. Informacja o nowym statucie koła, zachęcenie członków do zapoznania się z nim.
7. Pomysł dr Radziwiłłowicz zorganizowania spotkania Mistrzem w ramach czasu buddyjskiego
połączonego z projekcją filmu „Wiosna, lato, jesień, zima… i wiosna”.
8. Prezentacja nowym członkom działalności sekcji Psychologii Klinicznej przez przewodniczącą
sekcji Weronikę Wańską
– organizacja spotkań filmowych
– WYKLUCZENI- cykl spotkań
– spotkania z członkami Stowarzyszenia Świętego Walentego
– Projekt Bajka
– praktyki w Szpitalu Psychiatrycznym
– warsztaty organizowane przez Polski Związek Niewidomych, przesunięcie na przełom lutego
i marca
– podziękowanie Ani Karwowskiej za zorganizowanie akcji promującej Koło w ramach
konkursu Danone na portalu Facebook
– podziękowanie osobom zaangażowanym w pracę recepcji w czasie konferencji ZGUBNE
EMOCJE
– zachęcenie do publikacji artykułów na stronie w ramach współpracy z Pomorską Poradnią
psychologiczno-Pedagogiczną
– zachęcenie do zgłaszania pomysłów
– zachęcenie nowych członków Koła do dołączenia do sekcji.
9. Prezentacja Sekcji Psychologii Międzykulturowej i przedstawienie projektów organizowanych
w ramach sekcji: Lubomiła Korzeniewska, Ewa Grabowska
– wykład w ramach projektu Kobieta w Kulturze
– udział w organizacji Międzynarodowej Konferencji "Motivation, Self- Regulation and Gender
– spotkania z mniejszościami narodowymi: Kaszubi, Żydzi i Tatarzy
– projekt wymiany z Izraelem
– praktyki mediacyjne w Gruzji
– badania członków wietnamskiej grupy Thien Mon Dao
– organizacja warsztatów antydyskryminacyjnych
– projekcie filmowe połączone z dyskusją
– współpraca z organizacjami pozarządowymi i możliwość praktyk
– opieka nad zagranicznymi gośćmi
– praktyki KPH
– zachęcenie nowych członków do dołączenia do sekcji
10. Paulina Kowal- prezentacja Sekcji Psychologii Sportu
– wyjazd na konferencje do Warszawy
– spotkanie z Karoliną Gronau
– warsztaty relaksacyjne
– warsztaty z żonglerki
– wyjazd do ośrodka szkoleń olimpijskich
– mecz w Olsztynie
11. Sekcja Psychoterapii
– warsztat szkoleniowy dotyczący redukcji stresu metodą MBSR prowadzony przez Ewę
Kochanowską z Kliniki Stresu
– wykład nt. psychofarmakoterapii ibogainą i mdma w leczeniu: uzależnień od opiatów, PTSD
i traum związanych z molestowaniem seksualnym i wzrastaniem w rodzinach przemocowych
+ projekcja filmu
– spotkania filmowe połączone z dyskusją (możliwość zgłaszania swoich propozycji- wybór
metodą głosowania)
– następne spotkanie na początku stycznia
12. Zakończenie oficjalnej części zebrania
13. Otwarcie spotkania przedświątecznego, przywitanie opiekunki Sekcji Psychoterapii
dr Wioletty Radziwiłłowicz z córką, oraz opiekuna Sekcji Psychologii Klinicznej dr Jacka Kozłowskiego

 

Zebranie KNP ANIMA, 30.03.2011 r.

1. Powitanie członków przez prezesa. Przedstawienie nowych członków
koła.
2. Omówienie kwestii rozwieszania plakatów w zw. z konferencją
„Człowiek w sieci współczesności”- prośba o zaangażowanie.
3. Omówienie kwestii obecności na zebraniach KNP ANIMA, prośba o
usprawiedliwienia nieobecności.
4. Prośba o odpisywanie na maile przez osoby, które zaoferowały swoją
pomoc.
5. Omówienie przygotować do konferencji „Człowiek w sieci
współczesności”
-promocja konferencji
-recepcja
-opieka nad warsztatami
-opieka nad aulą
-catering
6. Informacja o nowym statucie koła, prośba o podpisanie akceptacji
statutu.
7. Zaproszenie na warsztaty i wykład pt. „Wstęp do psychologii
procesu”- 16. 04. 2011, miejsce: Instytut Psychologii UG, sala C 202,
organizator: Ośrodek Psychologii Procesu PO PROSTU.
8. Propozycja członków sekcji psychoterapii zorganizowania konferencji
poświęconej problemowi narkotyków.
9. Propozycja Pomorskiego Centrum Profilaktyki zorganizowania wraz z
ANIMĄ debaty.
10. Informacja o spotkaniu sekcji psychologii klinicznej.
11. Informacja o organizowanych przez ANIMĘ warsztatach dla
członków Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, działającej
przy Wydziale Prawa i Administracji, termin: 8.04.2011, WPiA,
prowadzące: Ewa Karabanowicz, Katarzyna Butrym
12. Informacja o wykładzie prof. Dariusza Dolińskiego na temat wpływu
społecznego- Wydział Nauk Społecznych, 23. 05. 2011
13. Informacja o wykładzie dr. Michała Łapińskiego, „W poszukiwaniu
zagubionego umysłu: Zastosowanie koncepcji Biona we
współczesnej psychoanalizie”, współorganizowanym wraz z Polskim
Towarzystwem Psychoterapii Psychoanalitycznej
14. Informacja o warsztatach organizowanych przez PSSiAP- Trening
umysłu. Mnemotechniki, prowadzące: Weronika Affelt, Ewa
Karabanowicz, termin: 11.04.2011
15.Współpraca ANIMY w organizacji konferencji „Dziecko bez reklamy”.
16. Pomoc członków ANIMY w organizowanym sympozjum
„Konsumpcyjny tryb życia”.
17. Propozycja wystąpienia członków koła w nagrywanym przez UG
LipDubie.
18.Sukces warsztatu „Life Coaching” przeprowadzonego przez dr Jacka
Kozłowskiego podczas konferencji „ABC Manipulacji”.
19. Pozytywny oddźwięk po spotkaniu z Panią Anną Jackowską-
Oleszczak, praktykującą mgr psychologii. Prośba o propozycje osób,
które członkowie koła chcieliby gościć na spotkaniach.
20.INTEGRACJA CZŁONKÓW KOŁA
· Informacja o spotkaniu integracyjnym pokonferencyjnym, Sopot- 06.
04. 2011
· Propozycja wyjścia integracyjnego na kręgle- Gdynia U7
· Informacja o odbytych warsztatach tanecznych dla członków koła
· Zabawa integracyjna. „Poznajmy się lepiej”
21. Wolny wniosek: Katarzyna Butrym
ANIMA w marcu tego roku skończyła 12 lat. Z tej okazji członkowie koła wspólnie
odśpiewali sto lat. Świeczki na torcie zdmuchnęła wraz dobrymi życzeniami dla
ANIMY prezeska Ewa Karabanowicz.
22.Integracja- klub Y

 

Zebranie KNP ANIMA, 16.12.2010 r.

1) Powitanie członków KNP ANIMA przez prezesa.
2) Podziękowanie za pomoc w organizacji konferencji „ABC
Manipulacji”,
wręczenie pisemnych podziękowań.
3) Informacja o nowym statucie koła. Pytanie o uwagi członków. Prośba
o pisemną akceptację nowego statutu KNP ANIMA.
– Zachęcenie do prowadzenie prac naukowo- badawczych, zgodnie z §9 p.2
rodz.2 – Ewa Grabowska
4) Poinformowanie o zakupie przez „Animę” sprzętu komputerowego:
-dysku przenośnego,
– przenośników USB,
-pojemniku do tuszu,
-głośników.
5) Informacja o udziale członków KNP ANIMA w zlocie PSSiAP oraz o
wyborze nowego zarządu PSSiAP-u.
6) Podziękowanie za wspólną zabawę podczas wypadu integracyjnego
na kręgle.
7) Informacja n.t. odwołanego wykładu lek. med. M. Paniewskiego.
Powodem nieodbycia się wykładu była zmiana decyzji dr
Paniewskiego dotycząca wynagrodzenia za poprowadzenie go.
8) Wniosek o stworzenie kroniki historycznej KNP ANIMA, w której
znalazłyby się informacje o już minionych a także bieżących
działaniach koła. Próba znalezienie osób chętnych do poprowadzenie
kroniki.
9) Omówienie nadchodzących projektów:
1) Konferencja studencka „Człowiek w świecie współczesności”,
06.04.2010
Koordynator: Karolina Kozłowska
Z-ca koordynatora: Weronika Affelt
Opis działań już podjętych:
Informacja o zaproszeniu gości, współpracy podjętej z GWP oraz
„Smakiem Słowa” .
Zachęcenie do zaprezentowania na Konferencji wyników swoich badań, z
zakresu psychologii klinicznej, międzykulturowej, rodzaju, sportu czy
psychoterapii. Zmiana: członkowie ANIMY również mogą brać udział w
konferencji jako prelegenci.
Termin nadesłania abstraktu – 15.01. 2011r. – forma- prezentacja
multimedialna, (regulamin:
http://www.knpanima.pl/konferencja/regulamin.pdf )
Dział sponsoringu: informacje koordynatorki działu sponsoringu- K.
Butrym n.t. podjętych działań, ofercie sponsorskiej.
Dział warsztatów: główne działania podczas trwania konferencji,
planowane spotkanie- styczeń 2011. Trwa poszukiwanie osób mogących
poprowadzić warsztaty.
2. Szkolenie zw. z udzielaniem I pomocy, prowadzący: Piotr Kruczkowski.
3. Szkolenie dotyczące obsługi programu SPSS.
4. Propozycja stworzenia grupy zajmującej się organizacją inscenizacji
przedstawień teatralnych na oddziałach dziecięcych, psychiatrycznych.
Kordynatorki: Magdalena Myszka, Ewelina Kamińska
5. Szkolenie dotyczące pracy z dziećmi z zaburzeniami psychicznymi.
Prowadzący: dr W. Radziwiłłowicz
10. Omówienie działania sekcji.
Sekcja psychologii sportu12.01-
zaproszenie na zajęcia prowadzone przez Joannę Wasiukiewicz, n.t.
siatkarzy olsztyńskiej extraklasy.
14.02- wyjazd na Mistrzostwa Polski w Tańcu towarzyskim- Elbląg.
Propozycja I. Guzowskiej- jako jednej z prelegentów podczas kwietniowej
konferencji.
Sekcja międzykulturowa-
Przygotowania do konferencji „Kobieta w kulturze” – 08.03.2011r., tegoroczny
temat: „Kobieta w podróży”. Pomysł wydania książek tematycznych, projekcji
filmowych, spotkań z podróżnikami.
Querrday- 1,2 tydz. kwietnia, chętni do pomocy proszeni są o kontakt mailowy z
Natashą Geldon., informacje o odbytym spotkaniu sekcji- prośba o wcześniejsze
usprawiedliwianie swojej nieobecności.
Sekcja psychoterapii-
W planach spotkania z psychoterapeutami.
Sekcja kliniczna-
Informacje o odbytym spotkaniu, plany na spotkanie z lekarzami, prowadzenie
badań, projekcje filmów dokumentalnych nt. psychopatologii, psychoterapii, mini
wykłady kolegów ze starszych lat dla początkujących kolegów.
Informacja- Ewa Grabowska o organizowanych wyjeździe do Nepalu lub Kaszmiru,
VIII 2011r. (ok. 3500 zł/ mies) prowadzenie badań, realizowanie projektów (dr J.
Różycka), zainteresowani proszeni o kontakt z E. Grabowską.
11. Podziękowanie za udział w spotkaniu, zaproszenie do dalszego uczestnictwa w
spotkaniu wigilijnym.
12. Wspaniałe spotkanie wigilijne, przezabawny quizz W. Affelt (nieobecni niech
żałują!!)

 

Zebranie KNP ANIMA, 18.10.2010 r.

– Powitanie zgromadzonych
– Przedstawienie obecnego składu zarządu
– Omówienie priorytetowych projektów:
1. Wykład lekarza medycyny, psychiatry Pana Mariusza Paniewskiego.
Porwadząca: Weronika Affelt
termin: 4.11.2010r. godz. 10.30
miejsce: Wydział Nauk Społecznych, sala C111/112
Wykład ma na celu przybliżenie pracy terapeuty w ujęciu terapii eklektycznej, łączącej główne
nurty psychoterapii, m.in.: psychoterapię psychodynamiczną i egzystencjalną, psychologię
systemową z psychologią ericksonowską oraz Gestalt, ze szczególnym uwzględnieniem roli
psychologa w procesie terapeutycznym.
2. ABC Manipulacji:
„ABC Manipulacji” to konferencja, podczas której zostaną poruszone kwestie manipulacji, w
różnych środowiskach społecznych min. w pracy, edukacji, polityce i mediach publicznych.
Termin: 23.11.2010 godz. 10.00
Miejsce: Wydział Nauk Społecznych, sala S203
Pierwsza część konferencji będzie składała się z wykładów, podczas których w charakterze
prelegentów, wystąpią wybitni przedstawiciele świata polskiej psychologii:
– otwarcie Konferencji oraz wykład: Dziekan WNS, Prof. UG, dr hab. Beata Pastwa Wojciechowska
– wykład: Prof. UG, dr hab. Tomasz, Grzegorz Szkudlarek
– gość specjalny- wykład: Prof. Rafał Ohme
– wykład: dr Wioletta Radziwiłowicz
– wykład: Dyrektor Instytutu Psychologii, Prof. UG., dr hab. Hanna Brycz
W drugiej części konferencji chcielibyśmy zaprosić wszystkich słuchaczy na specjalny panel
dyskusyjny, poświęcony manipulacjom w związkach partnerskich. Wezmą w nim udział:
dr Magdalena Błażek
dr Aleksandra Walter-Lewandowska
mgr Marta Kosińska
Natasha Geldon
Ostatnia, trzecia część konferencji, będzie poświęcona warsztatom rozwoju osobistego.
Potrzebne osoby do opieki nad salami, podczas trwania warsztatów!
3. Człowiek w sieci współczesności:
Koordynator – Karolina Kozłowska
Współkoordynator – Weronika Affelt
Konferencja zostanie zorganizowana w kwietniu, będzie się składać z 4 sekcji, wezmą w niej udział
studenci oraz doktoranci. Na chwilę obecną poszukiwani są prelegenci.
Koordynacja poszczególnymi działami:
– dział sponsorów – Katarzyna Butrym
– dział promocji – Kamil Tyburski, Natasha Geldon, Ewa Grabowska
– dział warsztatów – Ewa Karabanowicz
W najbliższą środę (20.10.2010) odbędzie się spotkanie zainteresowanych konferencją
kwietniową.
4. Kwestie finansowe:
Anima jest w dobrej kondycji finansowej, nie ma długów, faktury rozliczone, czekamy na decyzję w
sprawie ostatniego preliminarza
– przedstawienie źródeł finansowania
5. Prezentacja sekcji:
Sekcja psychoterapii:
większy nacisk na aspekt praktyczny, warsztatowy, kontakt z klientem, relacja
psychoterapeutyczna + filmy z serii psychoterapeutycznej wraz z komentarzem gościa terapeuty,
w planach badanie dot. wizerunku psychoterapeuty
Sekcja międzykulturowa:
priorytety – kobieta w kulturze, w tym roku przewidziany większy budżet, wymiana studentów
polsko-izraelskich, dzień kultury queerowej
Sekcja sportowa:
wg zarządu najbardziej aktywna sekcja! zrealizowano: wizyta w Centrum Przygotowań Olimpijskich
Cetniewo we Władysławowie, udział członków sekcji na konferencji organizowanej przez AWF w
Krakowie, spotkanie z Iwoną Guzowską
Sekcja kliniczna: sporo pomysłów, brak przedstawicieli na zebraniu
6. Wolne wnioski :
• kilka słów na temat PSSiAP-u (Kamil Tyburski)
• postulat w sprawie udostępnienia stojaków na rowery na terenie WNS (Ewa Grabowska)
• siedziba – kilka organizacji będzie razem z nami korzystać z tej samej sali (Kasia Butrym)
• biblioteczka koła – wieloletnia tradycja (Ewa Karabanowicz)
• Koniec wniosków formalnych
7. Integracja w Ygreku

 

Zebranie KNP Anima, 19.05.2010 r.

1. Konferencja listopadowa Animy
· Wystąpienia gości, wykłady otwierające
· 4 panele związane z tematyką sekcji (ok. 3-4 godz.), wystąpienia
studentów
· wybór w sekcji osoby koordynującej panelem
· Komitet naukowy – opiekunowie sekcji
· Koordynacja Konferencją
1. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
2. Komitet Organizacyjny
3. Zarząd KNP Anima
· Konkurs na Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego od 23.05.10r.
– 27.05.10 r
– warunki uczestnictwa w Konkursie:
1. Przesłanie CV i listu motywacyjnego
2. Wypełnienie krótkiej ankiety
3. Zgłoszenia na adres: kontakt@knpanima.pl
2. Integracja:
· Wyjście do Parku Linowego, min. 10 osób
· Zorganizowanie ogniska przez PSSiAP i Animę (czerwiec)
· Wspólne wyjście na Neptunalia
3. Finanse:
· Miesięczne ograniczenie dostarczenia faktury do rozliczenia
· Kupno 10 stojaków
· Plan zakupu nowego komputera
· Plan zakupu roll-up
4. Warsztaty fotograficzne:
· Dnia 12.05.10r. odbyły się warsztaty fotograficzne prowadzone przez
Zbigniewa Kozłowskiego oraz wystawa jego obrazów w rotundzie Wydziału
Nauk Społecznych. Wszystkim bardzo dziękujemy za przybycie. W Sali Koła
S114 można odebrać zaświadczenia.
5. W czwartek 29.04.10r. na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się debata pod
tytułem: "BIEDA czy równa się LENISTWO?" Na spotkaniu zorganizowanym przez
naukowe koła akademickie, przy współpracy z Młodymi Socjalistami i Fundacją Róży
Luksemburg, uczestnicy zastanawiali się nad biedą jako zjawiskiem wykluczenia
ekonomicznego.
6. 31.05.10 r. o godz. 12:30 na Wydziale Nauk Społecznych odbędzie się spotkanie z
Panią Iwoną Guzowską – wielokrotna Mistrzyni Świata w kick-boxingu i boksie.
Spotkanie organizowane jest przez Sekcję Psychologii Sportu. Wszystkich serdecznie
zapraszamy!
7. Plany Sekcji:
· Sekcja Psychologii Sportu: 31.05.10r. spotkanie z Iwoną Guzowską, cykl
spotkań z trenerami, wyjazd do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we
Władysławowie
· Sekcja Psychologii Międzykulturowej: przygotowania do Konferencji
„Motivation, Self-regulation and Gender”.
· Sekcja Psychoterapii: wybory na przewodniczącego sekcji
· Sekcja Kliniczna: ?
8. Wybory na Prezesa KNP Anima:
· Czerwiec 2010
· Drogą internetową
· Od momentu ogłoszenia rozpoczęcia głosowania:
1. czas na zgłoszenia: 7 dni
2. czas na głosowanie: 7 dni
· po wyborach odbędzie się ostatnie spotkanie podsumowujące naszą
działalność

 

Zebranie KNP ANIMA, 20.02.2010

1) Przygotowania do Konferencji „Kobieta w kulturze”, która odbędzie się dnia
8.03.2010r. na WNS.
Potrzebne są osoby do:
– rozwieszania plakatów,
– wypisywania zaświadczeń, podziękowań, dyplomów za uczestnictwo w warsztatach
– pomocy w recepcji
Zainteresowanych bardzo prosimy o kontakt do Nataszy Geldon lub Mariki Dąbrowskiej,
przewodniczących Sekcji Psychologii Międzykulturowej.
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie na stronie: www.kobietawkulturze.pl
2) Potrzebna również pomoc w przygotowaniach Miedzynarodowej Konferencji
„Motivation, Self-regulation and Gender”, która odbędzie się 3-5.06.2010r.. Pomoc
polegałaby na rozwieszaniu plakatów, załatwianiu rzeczy administracyjnych (np. stojaków
na plakaty), obsługiwaniu gości na stoiskach oraz pomoc podczas wycieczki z gośćmi.
Osoby mogące poświęcić trochę czasu, zainteresowane tematyką (oczywiście nie bez
korzyści!) prosimy o zgłoszenia do Ernesta Tyburskiego do końca tego tygodnia, gdyż na
początku miesiąca odbędzie się zebranie z dr K. Wojdyło. Możliwość wzięcia udziału w
bankiecie (jako DJ).
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje w czerwcu konferencję o seksualności
osób niepełnosprawnych. Więcej informacji w późniejszym czasie.
4) Możliwość wzięcia udziału w „Kursie efektywnej nauki”, prowadzonym przez Panią
Agnieszkę Pawłowską. Odbędzie się najprawdopodobniej 12.03.2010r. o godzinie 16.
Czas trwania: ok. 4 godzin. Tylko 2 miejsca wolne!! Zgłoszenia proszę wysyłać do
Agnieszki Metelskiej: agnieszka.metelska@gmail.com
5) „Dyskurs wykluczonych” – to projekt, który dotyczy problemu wykluczenia z różnych
perspektyw. Biorą w nim udział koła naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Szczegółowe
informacje znajdziecie na forum: http://www.knpanima.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=52.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt do Jacka Kowalczyka.
6) I Ogólnokrajowa Konferencja „Między psychologią a sztuką” organizowana przez
Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii w biurze w Poznaniu
odbędzie się 26.02.2010. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Możliwość otrzymania zwrotów za przejazd. Więcej informacji
na: www.pssiap.amu.edu.pl. Jeśli jest ktoś chętny, to może skontaktować się Kasią
Butrym, która wybiera się na tę Konferencję.
7) Wybory:
Na zebraniu odbyły się wybory na pozostałe stanowiska zarządu pod nadzorem Komisji
Wyborczej w składzie: Kamil Tyburski, Weronika Affelt, Ania Tsalko.
Obecny zarząd w składzie:
Prezes KNP Anima: Ernest Tyburski
Zastępca Prezesa ds. Finansowych: Jacek Kowalczyk
Członek Prezydium ds. PR: Katarzyna Butrym
Członek Prezydium ds. HR: Karolina Kozłowska
Sekretarz: Ewa Karabanowicz
Gratulujemy:)
8) Rozłączenie KNP Anima z Polskim Stowarzyszeniem Studentów i Absolwentów
Psychologii. Osoby chcące należeć do PSSiAP mają obowiązek zwrócenia się do Prezesa
Kamila Tyburskiego i wypełnienia deklaracji członkowskich.
Zachęcamy do pomocy w Konferecjach!! Osoby które mają trochę wolnego czasu są
proszone o zgłoszenia do wyżej podanych osób jak najszybciej.

Protokół z zebrania Zarządu KNP Animaz dnia 08.10.2013 r.

W zabraniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu KNP Anima,
w składzie:

Prezes –Monika Sternau,

Zastępca Prezesa ds. Fnansowych – Magda Szafirowska,

Sekretarz – Ariadna Łada,

Członek Zarządu ds. HR –Ksawery Sowiński,

Członkinie Zarządu ds. PR – Marta Kaczorowska oraz Maria Kozłowska.

Zebranie przebiegło następująco:

1)    Przywitanie przez prezes Monikę Strenau.

2)    Omówienie procesu rekrutacji i jej zasad w roku akademickim 2013/2014:

·         wydrukowanie plakatów informacyjnych,

·         informacja na stronie KNP Anima, w portalu Facebook, na stronie Instytutu Psychologii,

·         zgłoszenia internetowe.

3)    Dyskusja na temat zmian do statutu:

·         obowiązkowa obecność na co najmniej 2 zebraniach wszystkich członków;

·         wszystkie nieobecności musza być usprawiedliwione;

·         obowiązek zaangażowania się w projekt, aby dostać zaświadczenia
o byciu członkiem KNP Anima.

4)    Omówienie uaktywnienia członków KNP Anima.

5)    Wysunięcie przez Członka Zarządu ds. HR Ksawerego Sowińskiego propozycji ustanowienia ,,tutora’’ dla nowych członków.

6)    Ustalenie terminu spotkania członków zarządu z przewodniczącymi sekcji na 14.10.2013 r., godz. 17:00.

7)    Ustalenie terminu spotkania wszystkich członków KNP Animana
28 października 2013 r. godz. 18:00.

8)    Omówienie planów KNP Animana rok akademicki 2013-2014

·         organizacja cyklicznej konferencji KNP Anima:

 – zgłaszanie pomysłów na tematykę;

– ustalenie wstępnego terminu na grudzień 2013 r.;

– (koordynatorki Magda Szafirowska i Maria Kozłowska;

 

 

·         organizacja konferencji studenckiej:

– ustalenie wstępnego terminu na maj 2014 r.;

– koordynatorki Agnieszka Gołębiewska i Alicja Gierszyńska;

·         kontynuacja paneli dyskusyjnych;

·         kontynuacja cyklu filmowego.

9)    Omówienie kwestii integracji członków Koła  po zebraniu walnym.

10)Omówienie planu na pierwsze spotkanie walne członków KNP Anima

11)Omówienie kwestii przewodniczących sekcji Psychoterapii oraz Psychologii Międzykulturowej i Rodzaju;

12)Omówienie utworzenia nowej strony internetowej KNP Anima oraz odzyskania danych ze starych stron.

13)Omówienie załatwienia sali na cotygodniowe zebrania Sekcji KNP Anima na semestr zimowy.

14)Dyskusja na temat zmiany Opiekuna KNP Anima.

15)Podziękowania i zakończenie spotkanie przez Prezes – Monikę Sternau.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *